دستور مصرف پیشنهادی جهت عمل آوری محصولات با حدود30-35 درصد جذب آب و دارای حدود 70 درصد قطعات نمایشی (کالباس خشک):

پایدارکننده 2کیلوگرم، نمک 2-1800کیلوگرم، فسفات تامبلری 800 گرم، نشاسته (ترجیحاً نشاسته سیب زمینی)2 کیلوگرم، آب و یخ 30-35 کیلوگرم

 روش تولید

  1. در صورت استفاده از میکسر، ابتدا نمک و نیتریت به لقمه ها افزوده شده وپس از اطمینان از پخش شدگی مطلوب به ترتیب بقیه مواد پودری (به استثناء نشاسته) را اضافه کرده و اجازه دهید ترکیبات به خوبی میکس شود، در این میان آب و یخ را هم به تدریج اضافه کنید. زمان پیشنهادی برای این پروسه از ابتدای افزودن مواد حدود 5 /2 ساعت میباشد.

 به منظور حصول رنگ بهتر و همچنین تکمیل فرایند عمل آوری: پس از 24 ساعت استراحت در سردخانه و پیش از استفاده از لقمه ها در محصول ، تمامی میزان نشاسته ذکر شده در بالا را با 12 گرم اسید آسکوربیک به خوبی میکس کرده و در میکسر به لقمه ها اضافه کنید

2.در صورت استفاده از تامبلر، تمامی ترکیبات را به صورت براین به قطعات گوشت درون تامبلر افزوده و به مدت 2 ساعت عمل آوری انجام شود

به منظور حصول رنگ بهتر در محصول عمل آوری شده: پس از 24 ساعت استراحت در سردخانه و پیش از استفاده از لقمه ها در محصول میزان 500 گرم نشاسته (ترجیحاً سیب زمینی) را با 12 گرم اسید آ سکوربیک به خوبی میکس کرده وسپس در میکسر به لقمه ها افزوده و اجازه دهید تا به خوبی یکدست شوند.

 موارد باال به ازای 100 کیلوگرم لقمه در نظر گرفته شده است